Posty oznaczone poprzez tag: przedimek nieokreślony

wysłany przez Administrator w dniu 19-12-2012

W języku angielskim rozróżnia się dwa typy przedimków: nieokreślony (the indefinite article) a (an) i określony (the definite article) the. Ostatnio w komentarzu gramatycznym wspominaliśmy, że przedimek w języku angielskim to element gramatyki angielskiej, który sprawia Polakom najwięcej trudności. Aby przybliżyć ten problem zamieszczamy sposób użycia tylko jednego przedimka - nieokreślonego.

PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY
I. Forma

Przedimek nieokreślony a jest używany przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski lub od litery samogłoskowej brzmiącej jak spółgłoska, np.:

a boy, a university, a yacht, a eulogist.

Przedimek nieokreślony an występuje przed wyrazami rozpoczynająymi się od samogłoski lub h niemego, np.:
an example, an hour.

Przedimek nieokreślony a (an) występuje:

W znaczeniu liczbowym oznaczającym pojedynczy rzeczownik w przeciwieństwie do dwu, trzech itd.:

Tom has given his sister a cat. (jednego kota)

W znaczeniu ogólnym, np.:
A cat is an animal.

II. Użycie

Przedimek nieokreślony jest używany w następujących wypadkach:

 • Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, gdy jest wspomniany po raz pierwszy, np.:

I have bought a car. The car is very fast.

 • Gdy rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej dotyczy całej grupy rzeczowników, która jest traktowana jako całość, np.:

An elephant is heavy. (w znaczeniu: wszystkie słonie są ciężkie)

 • Przed few (używanym z rzeczownikami policzalnymi) i little (używanym z rzeczownikami niepoliczalnymi), co odpowiednio oznacza kilkoro i trochę np.:

I have a few friends. (kilkoro przyjaciół)
I have a little fortune. (trochę pieniędzy)

A few, a little mają znaczenie pozytywne.

 • W określeniach szybkości, ceny itp.:

ninety miles an hour, five pounds a dozen.

 • Przed wyrażeniami liczbowymi typu: a dozen, a thousand, co odpowiednio oznaczaj eden tuzin i jeden tysiąc.

 • Przed takimi wyrażeniami, jak: a lot of, a great deal of, a great many.
 • Przed rzeczownikiem niepoliczalnym , jeżeli jest on określany przez przymiotnik,np.: Smith has a strong character.
 • Przed stopniem wyższym przymiotnika, po którym następuje rzeczonik, np.: Is this a better strawberry ?

III. Brak przedimka nieokreślonego

Przedimek nieokreślony nie występuje w następujących wypadkach:

 • Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, gdy wystęują one w wołaczu, np.:

What is the matter, Doctor?

 • Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, np.:

Tigers are wild animals.

 • Przed rzeczownikami niepoliczalnymi, jak np. money, milk, beauty, wood itp.:

Maisie needs a lot of money.
Beauty is truth.(Keats)

Chairs and tables are made of wood.
 • Gdy rzeczowniki występują w telegramach, tytułach gazet, znakach itp.:

Private road.

IV. Możliwość opuszczenia przedimka nieokreślonego

Przedimek nieokreślony a (an) może być opuszczony w wyrażeniach w których dwa przedmioty bywają kojarzone ze sobą, np.:                                                                                                                                     '

a knife and (a) fork.

ĆWICZENIA

I.     Zastanów się, czy wyróżniony przedimek jest użyty dla oznaczenia liczby czy w stopniu ogólnym, a następnie zmień cale zdanie na liczbę mnogą:

A.   Yesterday, I met a friend.

B.   It is wise to have a friend.

C.   There is a mouse in the garden.

D.   A lion is a wild animal.

E.   A German was writing a letter.

F.    A German is very disciplined.

G.   If you are tired, you should read a detective story.

H.   Tom has bought a bicyclce.

I.     A girl likes to have a beautiful dress.

10. A tape recorder is often used by a teacher of a foreign language.

II.   Wstaw a lub an tam, gdzie to jest niezbędne:

A.   Generally, . . . people like . . . sports.

B.   . . . honesty is . . . important feature of . . . human beings.

C.   You need . . . little money if you are going to stay with your Australian relative.

D.   . . . chair is made of . . . wood.

E.   I don't know whether I should discuss the matter with Professor Jones. Please, give
. . . advice.

F.    Have you met . . . boy friend of yours?

G.   How are you, . . . Mother?

H.   Tom Johnson has become . . . well-known artist.

I.     There is . . . dog in my garden.

J.     Finally, Lily passed her exam, although she made . . . few mistakes.

K.   Poland has to import . . . lemons and . . . oranges.

L.   Give me . . . pencil.

M.  John was . . . teacher.

N.   . . . dog eats . . . meat.

 
wysłany przez Administrator w dniu 5-12-2012

 

Przedimki to chyba największa zmora dla uczących się języka angielskiego dlatego, że nie mają odpowiednika w języku polskim. Przedimki to krótkie słówka określające jakiś rzeczownik. W języku angielskim są 3 przedimki:

a, an, the
Dwa pierwsze - a, an - to przedimki nieokreślone, the to przedimek określony.

Teraz najgorsza część - lista zasad gdzie i jak wstawiać odpowiedni przedimek.

Podstawowa zasada:
Przedimek nieokreślony używamy przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, kiedy po raz pierwszy o czymś mówimy, natomiast przedimek określony dajemy przed rzeczownik jeśli wiadomo o czym mówimy - już określiliśmy daną rzecz, osobę, itd.

Nadal pewnie nie do końca zrozumiałe regułki - w takim razie prześledźmy to wszystko na przykładach.
Idąc przez most nagle widzimy przed nami psa, powiemy:

This is a dog.

To jest pies.

Czyli jest to jakiś bliżej nieokreślony pies - wstawiamy w takim razie przedimek nieokreślony. Żeby lepiej to słówko a można tłumaczyć sobie jako jakiś, jakaś, jakieś.


Skoro już wiemy o jakiego psa chodzi (określiliśmy go), jeśli będziemy go chcieli opisać użyjemy już przedimka określonego:

The dog is very big.

Ten pies jest wielki.

Jak widać nie mówimy już o jakimś psie, tylko dokładnie o tym spotkanym na moście - ten pies jest wielki - jakieś inne psy są mniejsze czy nawet malutkie, ale nas interesuje ten jeden - ten jest wielki. Wstawiamy w takim razie przedimek określony the przed rzeczownikiem pies.

Ok, ale co z trzecim przedimkiem - an? Otóż używamy go dokładnie w tych samych przypadkach co przedimka a - jednak bardzo ważne jest rozróżnienie, kiedy użyć a a kiedy an.

Przedimek "a" wstawiamy przed wyrazem, którego wymowa zaczyna się od spółgłoski (uwaga!!! chodzi o wymowę a nie pisownię np. napiszemy „a university” bo w wymowie mamy spółgłoskę „j”) natomiast "an", jeśli przy wymowie pierwsza jestsamogłoska.
Jeszcze raz podkreślmy, że istotne jest to, że chodzi o wymowę wyrazu - nie jego pisownię! Spójrzmy na przykłady:

an hour

godzina
(wymowa hour zaczyna się
od samogłoski - przedimek an)

a university

uniwersytet
(rzeczownik wymawia się przez "j")

an honest girl

uczciwa dziewczyna
(honest wymawia się bez 'h' na początku)

Wypada jeszcze powiedzieć jedną rzecz - jeśli opisujemy rzeczownik przymiotnikiem to przymiotnik umieszczamy pomiędzy przedimkiem a rzeczownikiem i czasem może zdarzyć się ze musimy zmienić a na an lub odwrotnie.

a woman

kobieta

...ale...

an ugly woman

brzydka kobieta

an apple

jabłko

...ale...

a red apple

czerwone jabłko

a book

książka

...ale...

an interesting book

interesująca książka*

* Trzeba zauważyć, że zarówno a red dress jaki i the red dress są formami porawnymi, jednak w różnym kontekście. A red dress to po prostu jakaś czerwona sukienka, jeszcze nie konkretna, np. w zdaniu Szukam czerwonej sukienki w sklepie - I'm looking for a red dress. Natomiast kiedy sprzedawczyni zapyta, którą z dwóch pokazanych nam sukienek wybieramy - np. czerwoną czy niebieską - powiemy: I'll take the red dress, czyliWezmę (tę) czerwoną sukienkę. W tej sytuacji mówimy już bowiem o konkretnej sukience.

Zobaczmy więcej przykładów z przedimkiem nieokreślonym a/an:

Mary has a car. The car is red.

Marysia ma (jakiś) samochód. Ten samochód jest czerwony.

I'd like to buy a blouse. The red one over there looks nice.

Chciałabym kupić (jakąś) bluzkę. Tamta czerwona wygląda ładnie. (wskazujemy konkretną)

This is a tiger, that is an elephant and that is a parrot.

To jest tygrys, to jest słoń a to jest papuga. (tłumaczymy w zoo)

An old man is walking in the park.

Staruszek spaceruje po parku.

A teraz dobra wiadomość:

Przedimka nieokreślonego a/an NIE wstawiamy:

 • przed rzeczownikami w liczbie mnogiej,
 • jeśli używamy słówka określające ilość (many, some, itd.)
 • przed rzeczownikami niepoliczalnymi,
 • jeśli pojawia się przymiotnik dzierżawczy (my, your, his, her, our).

Zobaczmy:

Is this your car?

Czy to twój samochód? (przymiotnik dzierżawczy)

Have you got time to go shopping with me?

Macie czas, żeby pójść ze mną na zakupy?
(time - rzeczownik niepoliczalny)

Mybook is very interesting.

Moja książka jest bardzo interesująca.

There are pictures on the wall.

Na ścianie wiszą obrazy.
(liczba mnoga)

Have you got some wine?

Masz trochę wina?
(some - określenie ilości, wine - rzeczownik niepoliczalny)

I have no money.

Nie mam pieniędzy.

Susan is buying three apples.

Susan kupuje trzy jabłka.