eLingwista - Angielski OnLine - Biuro Tłumaczeń - Angielski przez Skype - BlogPost
wysłany przez Administrator w dniu 15-11-2013

Od lutego do czerwca ubiegłego roku szkoła językowa eLingwista przeprowadziła na facebooku ankietę, która pozwoliła zbadać zainteresowanie i trendy w zakresie nauczania języków online. Spośród kilkuset zebranych opinii udało się wyciągnąć interesujące wnioski, które mogą mieć wpływ na kierunek rozwoju branży edukacji językowej. Jeśli chodzi o popularność języków to niekwestionowanym zwycięzcą okazał się język angielski (69% ankietowanych zadeklarowało chęć nauki tego języka), zaś co do formy 22% respondentów przyznało, że najczęściej wybiera kursy online. Ten znaczny odsetek jest potwierdzeniem stale rosnącej popularności tego rodzaju edukacji. Co ciekawe, ponad 80% respondentów wykazuje zainteresowanie kursami specjalistycznymi, które przygotowują do posługiwania się językiem obcym w obrębie określonej specjalizacji. Można zatem założyć, że w najbliższych latach to właśnie kursy specjalistyczne będą wiodły prym w branży edukacji językowej. Analizując agendy konferencji metodycznych czy choćby oferty najpopularniejszych wydawnictw językowych takich, jak Oxford University Press czy Cambridge można dostrzec, że podręczniki specjalistyczne stają się nieodłącznym elementem standardowej oferty. Wprowadzenie jej do szkół językowych to tylko kwestia czasu. Rynek szkoleń językowych jest bardzo elastyczny i w miarę zmieniających się potrzeb potrafi dostosować się do oczekiwań klienta. Specyfika e-learningu również bazuje na elastyczności, stąd doskonale wpisuje się w nauczanie języków obcych.

ankieta