eLingwista - Angielski OnLine - Biuro Tłumaczeń - Angielski przez Skype - BlogPost
wysłany przez Administrator w dniu 19-12-2012

W języku angielskim rozróżnia się dwa typy przedimków: nieokreślony (the indefinite article) a (an) i określony (the definite article) the. Ostatnio w komentarzu gramatycznym wspominaliśmy, że przedimek w języku angielskim to element gramatyki angielskiej, który sprawia Polakom najwięcej trudności. Aby przybliżyć ten problem zamieszczamy sposób użycia tylko jednego przedimka - nieokreślonego.

PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY
I. Forma

Przedimek nieokreślony a jest używany przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski lub od litery samogłoskowej brzmiącej jak spółgłoska, np.:

a boy, a university, a yacht, a eulogist.

Przedimek nieokreślony an występuje przed wyrazami rozpoczynająymi się od samogłoski lub h niemego, np.:
an example, an hour.

Przedimek nieokreślony a (an) występuje:

W znaczeniu liczbowym oznaczającym pojedynczy rzeczownik w przeciwieństwie do dwu, trzech itd.:

Tom has given his sister a cat. (jednego kota)

W znaczeniu ogólnym, np.:
A cat is an animal.

II. Użycie

Przedimek nieokreślony jest używany w następujących wypadkach:

 • Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, gdy jest wspomniany po raz pierwszy, np.:

I have bought a car. The car is very fast.

 • Gdy rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej dotyczy całej grupy rzeczowników, która jest traktowana jako całość, np.:

An elephant is heavy. (w znaczeniu: wszystkie słonie są ciężkie)

 • Przed few (używanym z rzeczownikami policzalnymi) i little (używanym z rzeczownikami niepoliczalnymi), co odpowiednio oznacza kilkoro i trochę np.:

I have a few friends. (kilkoro przyjaciół)
I have a little fortune. (trochę pieniędzy)

A few, a little mają znaczenie pozytywne.

 • W określeniach szybkości, ceny itp.:

ninety miles an hour, five pounds a dozen.

 • Przed wyrażeniami liczbowymi typu: a dozen, a thousand, co odpowiednio oznaczaj eden tuzin i jeden tysiąc.

 • Przed takimi wyrażeniami, jak: a lot of, a great deal of, a great many.
 • Przed rzeczownikiem niepoliczalnym , jeżeli jest on określany przez przymiotnik,np.: Smith has a strong character.
 • Przed stopniem wyższym przymiotnika, po którym następuje rzeczonik, np.: Is this a better strawberry ?

III. Brak przedimka nieokreślonego

Przedimek nieokreślony nie występuje w następujących wypadkach:

 • Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, gdy wystęują one w wołaczu, np.:

What is the matter, Doctor?

 • Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, np.:

Tigers are wild animals.

 • Przed rzeczownikami niepoliczalnymi, jak np. money, milk, beauty, wood itp.:

Maisie needs a lot of money.
Beauty is truth.(Keats)

Chairs and tables are made of wood.
 • Gdy rzeczowniki występują w telegramach, tytułach gazet, znakach itp.:

Private road.

IV. Możliwość opuszczenia przedimka nieokreślonego

Przedimek nieokreślony a (an) może być opuszczony w wyrażeniach w których dwa przedmioty bywają kojarzone ze sobą, np.:                                                                                                                                     '

a knife and (a) fork.

ĆWICZENIA

I.     Zastanów się, czy wyróżniony przedimek jest użyty dla oznaczenia liczby czy w stopniu ogólnym, a następnie zmień cale zdanie na liczbę mnogą:

A.   Yesterday, I met a friend.

B.   It is wise to have a friend.

C.   There is a mouse in the garden.

D.   A lion is a wild animal.

E.   A German was writing a letter.

F.    A German is very disciplined.

G.   If you are tired, you should read a detective story.

H.   Tom has bought a bicyclce.

I.     A girl likes to have a beautiful dress.

10. A tape recorder is often used by a teacher of a foreign language.

II.   Wstaw a lub an tam, gdzie to jest niezbędne:

A.   Generally, . . . people like . . . sports.

B.   . . . honesty is . . . important feature of . . . human beings.

C.   You need . . . little money if you are going to stay with your Australian relative.

D.   . . . chair is made of . . . wood.

E.   I don't know whether I should discuss the matter with Professor Jones. Please, give
. . . advice.

F.    Have you met . . . boy friend of yours?

G.   How are you, . . . Mother?

H.   Tom Johnson has become . . . well-known artist.

I.     There is . . . dog in my garden.

J.     Finally, Lily passed her exam, although she made . . . few mistakes.

K.   Poland has to import . . . lemons and . . . oranges.

L.   Give me . . . pencil.

M.  John was . . . teacher.

N.   . . . dog eats . . . meat.

 
wysłany przez Administrator w dniu 18-12-2012

Komunikatora Skype do bezpłatnych rozmów online nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Narzędzie to stało się tak popularne, że jest ono dzisiaj dla wielu substytutem telefonu oraz podstawowym źródłem komunikacji międzyludzkiej. Jego wykorzystanie w nauce języków obcych pozwoliło na stworzenie nowej formy nauki – kursy językowe online, popularnie nazywane z zależności od wybranego języka np. angielski przez skype, niemiecki przez skype czy hiszpański przez skype. Od kilku lat nauka języka przez Skype cieszy się rosnąca popularnością ze względu na elastyczną formę oraz efektywność. Załączone wideo w ciekawy sposób prezentuje kursy językowe online poprzez ich uniwersalność i łatwość realizacji.

Wszystkim, którzy odwiedzają nas po raz pierwszy chcemy podkreślić, że oprócz promocji języka angielskiego online prowadzimy kursy językowe przez Skype z prywatnym lektorem.  Do prowadzenia zajęć oprócz komunikatora Skype korzystamy z wirtualnej tablicy oraz materiałów dydaktycznych online. Szkoła językowa eLingwista posiada w ofercie kursy angielski online, niemiecki online oraz hiszpański online, które są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów. Ponadto staramy się ciągle uatrakcyjniać nasze kursy językowe, wprowadzając nowe, ciekawe materiały do nauki online. Od stycznia 2013 standardowym elementem kursów przez Skype będzie także możliwość wizji (kamery) internetowej pomiędzy lektorem a uczniem oraz nagrań audio przeprowadzanych lekcji. Wierzymy, że takie rozwiązanie pozwoli zagwarantować bardziej kompleksową ofertę nauki oraz pozwoli naszym słuchaczom na wierne odtworzenie materiału z zajęć i powtórkę w dogodnym dla nich czasie. Warto zatem nawiązać do motywu piosenki Skype me maybe i przetestować naszą metodę. Szczegóły nowej oferty już niebawem na naszej stronie internetowej. Więcej o kursach językowych przez Skype po kliknięciu w wybrany link:

Angielski przez Skype – Angielski Online

Niemiecki przez Skype – Niemiecki Online

Hiszpański przez Skype – Hiszpański Online
wysłany przez Administrator w dniu 13-12-2012

Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego akurat angielski stał się powszechnie uznawanym językiem międzynarodowym? Dlaczego akurat język angielski jest nauczany w szkołach jako pierwszy język obcy? W dużym stopniu jest to zasługa imperialistycznych wpływów Wielkiej Brytanii i rozpowszechnienie języka angielskiego na wszystkich kontynentach świata. Sam język angielski podobnie jak każdy inny ma swoją historię. Jeśli wydaje się Wam, że angielski zwyczajnie się rozpowszechnił to nic bardziej mylnego. Historia angielskiego nie jest pozbawiona wpływów wielu innych języków, które przez setki lat kształtowały jego obecną formę. Język angielski Anglosasów, Szekspira czy Henryka VIII przypominał współczesny angielski tylko w niewielkim stopniu. Na przestrzeni stuleci historia angielskiego była poddawana ciągłym zmianom.

Dla większości studentów filologii angielskiej historia języka angielskiego to podobno jeden z tych przedmiotów, o których chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Nie dlatego, że jest mało pożyteczny, ale najwidoczniej mało interesujący, a może po prostu zbyt ścisły, dla umysłu humanisty. Jakkolwiek by nie było to warto wiedzieć o kilku zdarzeniach, które rzutowały na obecny kształt tego języka. Choć sama historia języka angielskiego może być nudna, to chcemy Wam dzisiaj pokazać, że można o niej mówić w zabawny sposób. Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu, który pokazuje w dziesięciu krótkich odsłonach jak kształtowała się historia angielskiego. Dla zainteresowanych do filmu przygotowaliśmy też krótki quiz sprawdzający zrozumienie.

1.       What did the Romans leave behind?

2.       The days of the week in English come from names of ………….

3.       How many words did the Vikings give to the English language?

4.       How many words did English absorb from the Normans?

5.       Who invented the word alligator?

6.       When was the new translation of the Bible released?

7.       When was Royal Society of London founded?

8.       The word boomerang comes from ………

9.       Who is the author of the dictionary of the English language?

10.   What is the American word for “autumn”?

11.   What do BTW and LOL mean?

12.   How many people speak English nowadays?
wysłany przez Administrator w dniu 12-12-2012

Nauka angielskich liczebników głównych (czyli np. jak liczyć od jednego do dwudziestu) to jedna z pierwszych rzeczy, jakie poznajemy się na lekcjach języka angielskiego. Liczebniki mogą jednak sprawiać wiele problemów, zwłaszcza jeśli trzeba wymówić czy zapisać większe liczby.
Poniżej prezentujemy najistotniejsze zasady, o których warto pamiętać, aby używać i wymawiać liczby bezbłednie. „Po pierwsze i najważniejsze”, gdy czytamy po angielsku liczby zawierające setki, tysiące czy miliony należy pamiętać, że hundred, thousand, million zawsze występują w liczbie pojedynczej. Powiemy zatem:

 • 400 – four hundred (a nie four hundreds);
 • 1 265 – one thousand two hundred and sixty-five;
 • 55 000 – fifty-five thousand;
 • 2 000 000 – two million.

Po słowie hundred, szczególnie w angielskim brytyjskim (rzadziej w odmianie amerykańskiej) używamy łącznika and:

 • 355 – three hundred and fifty-five;
 • 4 665 – four thousand six hundred and sixty-five.

Co więcej, w amerykańskiej odmianie angielskiego liczby czterocyfrowe (czyli tysiące) wypowiada się najczęściej poprzez podanie wielokrotności setek (a nie tysięcy) oraz dziesiątki. Na przykład:

 • 1124 – eleven hundred twenty-four;
 • 1808 – eighteen hundred eight.

W brytyjskim angielskim sposób ten jest używany do czytania wielokrotności setki do dwóch tysięcy:

 • 1600 – sixteen hundred;
 • 1800 – eighteen hundred;
 • ale już: 2600 – two thousand six hundred.

Wymowa liczebników głównych w specyficznych sytuacjach

Wymowa liczb uzależniona jest od kontekstu i sytuacji. Przykładowo wymawianie numeru pokoju, tramwaju czy mieszkania różni się od wymowy tej samej liczby jako zwykły liczebnik główny.

Liczba/ numer

Typowa brytyjska wymowa

Wymowa amerykańska w wymienionych sytuacjach

Wymowa brytyjska w wymienionych sytuacjach

114

One/A hundred and fourteen

One – fourteen

One – one – four

306

Three hundred and six

Three – oh – six

Three – oh – six

454

Four hundred and fifty-five

Four- fifty-four

Four- five – four

Miliard czy bilion w języku angielskim?

Liczebniki większe niż milion wymawiamy na dwa sposoby: używając skali długiej lub skali krótkiej. Skala krótka zyskuje coraz większą popularność, a skala długa jest mniej popularna. Na przykład:

 • 1,000,000 – one million;
 • 1, 200,045 – one million two hundred thousand fourty-five;
 • 1,000,000,000 – one billion (a thousand million); a nie milliard tak jak jest w skali długiej;
 • 1,000,000,000,000 – one trillion (a thousand billion);
 • 1,000,000,000,000,000- one quadrillion (a thousand trillion).

W amerykańskiej odmianie angielskiego, dla ułatwienia sobie wypowiadania większych liczb używa się słowa point. Powiemy zatem:

 • 1,200 – 1.2 thousand – one point two thousand;
 • 1,300,000 – 1.3 million – one point three million.

Liczebniki porządkowe

Tworzeniem liczebników porządkowych w języku angielskim rządzą przejrzyste zasady. Liczebniki porządkowe: pierwszy, drugi, trzeci, mają formy nieregularne:

 • 1st – first;
 • 2nd – second;
 • 3rd – third.

Kolejne liczebniki porządkowe tworzymy dodając do liczebnika głównego końcówkę -th. Należy jednak pamiętać, że przy dodawaniu tej końcówki niektóre liczebniki zmieniają częściowo swoją postać; np: five – fifth, eighty – eightieth.

 • 4th, 5th, 6th, 13th – fourth, fifth, sixth, thirteenth;
 • 51st, 63rd, 82nd – fiftyfirst, sixtythird, eightysecond;
 • 60th, 70th, 80th – sixtieth, seventieth, eightieth.

Sposoby wymawiania cyfry zero w angielskim

Wymowa cyfry zero zmienia się w zależności od kontekstu, w jakim ta liczba występuje.

 • zero: w języku formalnym i naukowym – (One plus zero makes one.);
 • naught / nought: zazwyczaj w brytyjskim angielskim;
 • oh: przy czytaniu numerów- telefonów, kont, autobusów, domów (My phone number is six-five-three-seven-oh-nine-oh.);
 • nil: zazwyczaj mówiąc o wynikach sportowych w brytyjskim angielskim (He won seven to nil.);
 • nothing lub zero: zazwyczaj mówiąc o wynikach sportowych w amerykańskim angielskim (The score is three- nothing.);
 • null: używane w języku technicznym w odniesieniu do zjawiska nicości;
 • love: używane do opisu wyniku zerowego w tenisie, badmintonie, squashu i podobnych sportach;
 • zilch, nada (z języka hiszpańskiego), zip: używane w sytuacjach nieformalnych zwykle po to, by podkreślić zupełny brak czegoś. Często w wypowiedziach te nieformalne określenia pojawiają się razem (You know nothing—zero, zip, nada, zilch!).wysłany przez Administrator w dniu 10-12-2012

Trudno jest się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że nauka angielskiego bez nauki słówek jest niewykonalna. Sposobów na zapamiętanie słówek jest wiele, ale warto wypracować sobie taki, który nie tylko będzie skuteczny, ale dodatkowo będzie nam sprawiać przyjemność. Jedni znajdą ją w grach komputerowych, inni w oglądaniu filmów, jeszcze inni w czytaniu książek lub wiadomości prasowych. Chcielibyśmy wam dzisiaj zarekomendować przyjemny sposób, w którym nauka angielskiego przez internet opiera się na czytaniu wiadomości prasowych ze świata.

Serwis newsinlevels.com to nauka angielskiego online z wykorzystaniem krótkich wiadomości prasowych zaaranżowanych w 3 teksty o różnym poziomie trudności. Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe. Odwiedzając stronę należy wybrać jeden z 3 poziomów trudności (Elementary, Intermediate, Advanced), a następnie regularnie czytać wiadomości i sprawdzić pojawiające się w nich słownictwo w razie wątpliwości. Nauka języka online w tej formie daje również dodatkowe atrakcje. Gdy do artykułu prasowego zamieszczone jest wideo lub inne nagranie warto je również odtworzyć w celu zapoznania się ze słownictwem. Kolejne teksty w obrębie danego poziomu powstają z wykorzystaniem słówek angielskich, które pojawiły się we wcześniejszych artykułach, co pozwala na utrwalenie słownictwa. Zapamiętywanie poprzez powtórki to jedna z najskuteczniejszych metod, dlatego warto poświęcić 10 minut dziennie zaglądając na newsinlevels.com. Kiedy artykuły na danym poziomie nie sprawiają nam już trudności możemy swobodnie przejść na kolejny etap. Nauka angielskiego wymaga przyswojenia pewnej bazy leksykalnej w kontekście. Czytając wiadomości starajcie się zapamiętywać konkretny kontekst oraz całe wyrażenia, a nie pojedyncze słowa. W mowie na co dzień posługujemy się całymi zbitkami wyrazów, nie zastanawiamy się nad znaczeniem poszczególnych słów. Ma to również znaczący wpływ na dalszą naukę i w dużym stopniu pomoże nam osiągnąć swobodę i płynność mówienia. Korzystając z serwisu w ten sposób nauka angielskiego przez Internet wydaje się znakomitym uzupełnieniem edukacji językowej.

Link do serwisu: http://www.newsinlevels.com/
wysłany przez Administrator w dniu 6-12-2012

 

W zeszłym tygodniu prezentowaliśmy stereotypy związane z Anglikami. Dzisiaj nadszedł czas na pozostałe narody zamieszkujące Wielką Brytanię.

Szkot

Szkocja jest krajem najbardziej wysuniętym na północ ze wszystkich państw Wielkiej Brytanii. Szkoci nie lubią wyrażać entuzjazmu, co można zaobserwować w reakcjach typu „It’s not bad”. Mają ponadto tendencję do tego, co zwie się sentymentalnością. Szkoci są postrzegani jako ponurzy i nieszczęśliwi. Chyba największym stereotypem (częściowo ze względu na wpływ filmu Braveheart) jest postrzeganie Szkotów jako naród staroświecki i wiejski, szczery i przyjazny, a samych jego mieszkańców jako odzianych w tartan i kilt, grających na dudach i zajadających haggis (szkocka potrawa z podróbek baranich). Szkoci są ponadto skąpi i zamieszkują wrzosowiska, tereny górzyste i średniowieczne zamczyska.

Walijczyk

Walijczycy są postrzegani jako wieśniacy wypasający owce na własnych gospodarstwach. Lubią rugby i są prawdziwymi patriotami. Anglicy widzą w nich coś więcej niż wieśniaków, gdyż są oni podporządkowani Anglii przez większość minionego milenium.

Irlandczyk

Stereotyp Irlandczyka to kłopoty, gdyż wiedza większości ludzi ogranicza się do wizerunku kreowanego w mediach. Często są przedstawiani jako głupkowaci, ale uprzejmi. Nierzadko Irlandczycy są przedmiotem żartów wśród Anglików. Irlandczycy są gościnni, a najbardziej lubią pić i opowiadać stare legendy i mówić o „starych dobrych czasach”.
wysłany przez Administrator w dniu 5-12-2012

 

Przedimki to chyba największa zmora dla uczących się języka angielskiego dlatego, że nie mają odpowiednika w języku polskim. Przedimki to krótkie słówka określające jakiś rzeczownik. W języku angielskim są 3 przedimki:

a, an, the
Dwa pierwsze - a, an - to przedimki nieokreślone, the to przedimek określony.

Teraz najgorsza część - lista zasad gdzie i jak wstawiać odpowiedni przedimek.

Podstawowa zasada:
Przedimek nieokreślony używamy przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, kiedy po raz pierwszy o czymś mówimy, natomiast przedimek określony dajemy przed rzeczownik jeśli wiadomo o czym mówimy - już określiliśmy daną rzecz, osobę, itd.

Nadal pewnie nie do końca zrozumiałe regułki - w takim razie prześledźmy to wszystko na przykładach.
Idąc przez most nagle widzimy przed nami psa, powiemy:

This is a dog.

To jest pies.

Czyli jest to jakiś bliżej nieokreślony pies - wstawiamy w takim razie przedimek nieokreślony. Żeby lepiej to słówko a można tłumaczyć sobie jako jakiś, jakaś, jakieś.


Skoro już wiemy o jakiego psa chodzi (określiliśmy go), jeśli będziemy go chcieli opisać użyjemy już przedimka określonego:

The dog is very big.

Ten pies jest wielki.

Jak widać nie mówimy już o jakimś psie, tylko dokładnie o tym spotkanym na moście - ten pies jest wielki - jakieś inne psy są mniejsze czy nawet malutkie, ale nas interesuje ten jeden - ten jest wielki. Wstawiamy w takim razie przedimek określony the przed rzeczownikiem pies.

Ok, ale co z trzecim przedimkiem - an? Otóż używamy go dokładnie w tych samych przypadkach co przedimka a - jednak bardzo ważne jest rozróżnienie, kiedy użyć a a kiedy an.

Przedimek "a" wstawiamy przed wyrazem, którego wymowa zaczyna się od spółgłoski (uwaga!!! chodzi o wymowę a nie pisownię np. napiszemy „a university” bo w wymowie mamy spółgłoskę „j”) natomiast "an", jeśli przy wymowie pierwsza jestsamogłoska.
Jeszcze raz podkreślmy, że istotne jest to, że chodzi o wymowę wyrazu - nie jego pisownię! Spójrzmy na przykłady:

an hour

godzina
(wymowa hour zaczyna się
od samogłoski - przedimek an)

a university

uniwersytet
(rzeczownik wymawia się przez "j")

an honest girl

uczciwa dziewczyna
(honest wymawia się bez 'h' na początku)

Wypada jeszcze powiedzieć jedną rzecz - jeśli opisujemy rzeczownik przymiotnikiem to przymiotnik umieszczamy pomiędzy przedimkiem a rzeczownikiem i czasem może zdarzyć się ze musimy zmienić a na an lub odwrotnie.

a woman

kobieta

...ale...

an ugly woman

brzydka kobieta

an apple

jabłko

...ale...

a red apple

czerwone jabłko

a book

książka

...ale...

an interesting book

interesująca książka*

* Trzeba zauważyć, że zarówno a red dress jaki i the red dress są formami porawnymi, jednak w różnym kontekście. A red dress to po prostu jakaś czerwona sukienka, jeszcze nie konkretna, np. w zdaniu Szukam czerwonej sukienki w sklepie - I'm looking for a red dress. Natomiast kiedy sprzedawczyni zapyta, którą z dwóch pokazanych nam sukienek wybieramy - np. czerwoną czy niebieską - powiemy: I'll take the red dress, czyliWezmę (tę) czerwoną sukienkę. W tej sytuacji mówimy już bowiem o konkretnej sukience.

Zobaczmy więcej przykładów z przedimkiem nieokreślonym a/an:

Mary has a car. The car is red.

Marysia ma (jakiś) samochód. Ten samochód jest czerwony.

I'd like to buy a blouse. The red one over there looks nice.

Chciałabym kupić (jakąś) bluzkę. Tamta czerwona wygląda ładnie. (wskazujemy konkretną)

This is a tiger, that is an elephant and that is a parrot.

To jest tygrys, to jest słoń a to jest papuga. (tłumaczymy w zoo)

An old man is walking in the park.

Staruszek spaceruje po parku.

A teraz dobra wiadomość:

Przedimka nieokreślonego a/an NIE wstawiamy:

 • przed rzeczownikami w liczbie mnogiej,
 • jeśli używamy słówka określające ilość (many, some, itd.)
 • przed rzeczownikami niepoliczalnymi,
 • jeśli pojawia się przymiotnik dzierżawczy (my, your, his, her, our).

Zobaczmy:

Is this your car?

Czy to twój samochód? (przymiotnik dzierżawczy)

Have you got time to go shopping with me?

Macie czas, żeby pójść ze mną na zakupy?
(time - rzeczownik niepoliczalny)

Mybook is very interesting.

Moja książka jest bardzo interesująca.

There are pictures on the wall.

Na ścianie wiszą obrazy.
(liczba mnoga)

Have you got some wine?

Masz trochę wina?
(some - określenie ilości, wine - rzeczownik niepoliczalny)

I have no money.

Nie mam pieniędzy.

Susan is buying three apples.

Susan kupuje trzy jabłka.