eLingwista - Angielski OnLine - Biuro Tłumaczeń - Angielski przez Skype - BlogPost
wysłany przez Administrator w dniu 15-03-2013

Zapewne słyszeliście nieraz o fałszywych przyjaciołach w języku angielskim, czyli tak zwanych „false friends”. Język angielski aż się od nich roi. Jednym z nich jest np. słowo „academic”.

Polskie słowo „akademik” i angielskie „academic” jedynie wyglądają podobnie. Tłumaczenie słowa „akademik” w znaczeniu dom studenta na język angielski to „dormitory” albo w skrócie „dorm”. Angielskiego słowa „academic” używamy jednak  w odniesieniu do osób w znaczeniu „nauczyciel akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny”, zaś podobne słowo angielskie „academician” jest wyższe rangą i oznacza "akademik, członek akademii" np. Royal Academy. Tak więc pamiętajmy, że oprócz tego, że dom studenta to „dormitory”, angielskie słowo „academic” oznacza osobę, a „academician” jest jego pochodną o większym prestiżu i statusie.