eLingwista - Angielski OnLine - Biuro Tłumaczeń - Angielski przez Skype - BlogPost
wysłany przez Administrator w dniu 23-04-2013

Tłumaczenie słowa „dotychczas” na język angielski tylko pozornie wydaje się proste. A jak wiemy z rzeczami najprostszymi najłatwiej o błąd. Do poprawnego przetłumaczenia polskiego przysłówka „dotychczas” możemy użyć kilku odpowiedników angielskich: so far, to date, till now, up till now, till then, etc.

1. Nic z tego, co dotychczas robił nie wskazywało, że kiedyś będzie wybitny.

- Nothing he had done so far ever suggested that some day he would be so eminent.

2. Z przebiegu rozmów nic dotychczas nie wskazywało na możliwość zbliżenia poglądów.

- Nothing hitherto in the talks had given any indication that agreement might be reached.

3. Dotychczas wszystkie nasze wysiłki były daremne.

- Up till now, all our efforts have been in vain.

4. Dotychczas wyniki nie są dobre.

- The results to date have not been good.

- Thus far / So far, the results have not been good.