Konsultacje językowe

KONSULTING LINGWISTYCZNY

biuro tłumaczeń kraków

W ramach konsultingu proponujemy Państwu wszelkie usługi wsparcia lingwistycznego niebędące szkoleniami ani tłumaczeniami.

W zależności od potrzeby konsultacje mogą odbywać się w Państwa siedzibie bądź on-line.

Przykładowe oferty konsultingu lingwistycznego:

  • Przeprowadzenie audytu językowego wewnątrz firmy;
  • Opracowanie tekstów anglojęzycznych;
  • Weryfikacja poziomu językowego pracowników do określonych celów;
  • Konsulting redakcyjno-stylistyczny w oparciu o konkretne wytyczne;
  • Przeprowadzenie interview w języku angielskim.

       Usługa konsultingu lingwistycznego każdorazowo podlega indywidualnej wycenie.