JAK UCZYMY JĘZYKÓW PRZEZ INTERNET?

 

"Każda metoda nauczania ma swoje plusy i minusy.

Inne szkoły wybierają jedną metodę -

my czerpiemy ze wszystkich, ale interesują nas tylko plusy!" - eLingwista

 

Metoda Callana, Sita, komunikacyjna, behawioralna, bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, totalnego zanurzenia, kognitywna, metoda reagowania ciałek czy spiralna? Większość uczniów nawet nie zdaje sobie sprawy, że istnieje aż tyle sposobów na naukę języka angielskiego. W naszej szkole nie powiemy Ci, że uczymy tą czy inną metodą, ponieważ wybieramy esencję technik nauczania dla danej metody i dostosowujemy indywidualnie do potrzeb naszych uczniów. W eLingwista uczymy przede wszystkim języka, a nie o języku!

Uczący się języków obcych często skarżą się na trudności związane z umiejętnością swobodnego formułowania wypowiedzi w języku obcym. Niejednokrotnie zdarzało nam się usłyszeć: „nie mam problemu z odpowiedzią na najprostsze pytania, ale ogromną trudność sprawia mi rozwinięcie wypowiedzi”, „rozumiem sens czyjejś wypowiedzi w języku obcym, ale sam/a nie umiem się odezwać”, czy wreszcie „teoretycznie znam wszystkie słówka potrzebne do sformułowania mojej wypowiedzi, ale zajmuje mi to bardzo dużo czasu i jest niezgrabne – często  robię przerwy, waham się”. W szkole eLingwista każdy lektor bardzo dobrze zna te problemy i wie, jak sobie z nimi radzić. Nasza metoda polega na rozwijaniu komunikacji zrównoważonej, co niejako wymuszone jest przez formę zajęć – słyszymy się, ale się nie widzimy, dlatego uczeń, zdając sobie sprawę, że nie może za bardzo polegać na komunikacji niewerbalnej, szybko uczy się rozumieć drugą osobę. Jedną z technik, jakie stosujemy w celu wyeliminowania powyższych problemów jest na przykład tzw. role play, czyli dialog, w którym wcielamy się z uczniem w określone role i odgrywamy scenki sytuacyjne, w których może się on kiedyś znaleźć w rzeczywistości. Lektor, zadając uczniowi pytania, skłania go do interakcji. Doskonałym sposobem na poprawienie mówienia są też dyskusje na temat obrazka, tekstu, nagrania lub krótkiego filmiku. Materiały te są zawsze omawiane z uczniem, dzięki czemu wzbogaca on swoje słownictwo z danej dziedziny. 

By móc w języku obcym bezbłędnie wyrażać swoje myśli, potrzebny jest do tego odpowiedni zasób słownictwa. W naszej szkole językowej online nowe słowa są wprowadzane nie tylko za pomocą odpowiedników w języku polskim, ale także definicji w języku angielskim czy kontekstu użycia danego słowa. Tego typu technika pozwala uczniowi na uniezależnienie się od języka ojczystego jako pewnego rodzaju punktu odniesienia. Nowe słowa czy wyrażenia są wtedy przez nas przyswajane, tak jak miało to miejsce w języku ojczystym – nie uczymy się ich na pamięć! W zależności od poziomu zaawansowania ucznia lektor podaje również słowa zbliżone znaczeniowo do poznanego, czyli synonimy. Na prośbę ucznia lektor wysyła mu listę słów i wyrażeń dotyczących omawianego tematu. Zgodnie z porzekadłem „trening czyni mistrza”, zrealizowany materiał warto powtarzać, dlatego po każdym spotkaniu nauczyciel wspólnie z uczniem utrwalają nowo poznany zakres, a nowa lekcja często rozpoczyna się od powtórki materiału z poprzedniej.

Nie ma w tym nic dziwnego, że każdy chciałby mówić poprawnie. Chcąc ten cel osiągnąć, trzeba się wykazać również odrobiną skrupulatności w gramatyce angielskiej, w szczególności mamy tutaj na myśli użycie np. czasów gramatycznych. Uczniowie często skarżą się, że nikt im dokładnie nie wytłumaczył, jak i kiedy poprawnie ich używać. Czasem zdarza się również tak, że uczeń w teorii lub pisemnie umie rozwiązać zadania gramatyczne, ale nie potrafi danych struktur zastosować w praktyce. Nasi lingwiści mają na to swoje sposoby. Jednym z nich jest metoda indukcyjna dzięki której uczeń poznaje gramatykę w oparciu o zasady prostej dedukcji matematycznej, co pomaga mu w sposób logiczny przyswoić regułę zastosowania danej struktury gramatycznej. Zagadnienia staramy się zawsze tłumaczyć na czytelnych przykładach, by „odnalezienie” reguły było dla ucznia jak najprostsze. Pamiętajmy jednak, że każdy z nas ma odmienne sposoby uczenia się i wynikające z tego przyzwyczajenia, dlatego niektóre techniki mogą w przypadku wielu uczniów okazać się bezskuteczne. Istotna w takich sytuacjach jest właściwa diagnoza ze strony lektora, który w porozumieniu z metodykiem opracowuje indywidualną ścieżkę nauki dla każdego ucznia, aby dostosować program do jego indywidualnych potrzeb.

Przedstawione powyżej metody pracy nie stanowią oczywiście całej bazy metodycznej, ale są jedynie szkicem naszej pracy z Państwem. Serdecznie zachęcamy do odbycia lekcji próbnej!

Zachęcamy do odbycia bezpłatnej i niezobowiązującej lekcji próbnej!

kursy angielskiego, kurs językowy online, nauka angielskiego przez internet