RODZAJE TŁUMACZEŃ

Świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych i niespecjalistycznych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski, w tym:

  • tłumaczenia zwykłe;
  • tłumaczenia uwierzytelnione (poświadczone przez tłumacza przysięgłego);
  • tłumaczenia streszczające (wyszukiwanie informacji na anglojęzycznych serwisach i dokonywanie streszczenia w języku polskim);
  • korekta i weryfikacja tłumaczeń.

 

  • tłumaczenia niespecjalistyczne: korespondencja, artykuły, książki, CV, podania, wnioski, ulotki, strony internetowe i wiele innych;
  • tłumaczenia specjalistyczne: prawo, ekonomia, technika i inżynieria, medycyna, artykuły naukowe, dokumenty dotyczące UE;
  • tłumaczenia wymagające poświadczenia, w tym: certyfikaty, dyplomy, świadectwa, pisma urzędowe, pisma procesowe, dokumenty notarialne itp.

 

Aby przesłać tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny prosimy o skorzystanie z formularza.